خانه / ترشی غوره شور

ترشی غوره شور

سایت خرید ترشی غوره شور

خرید ترشی غوره شور

با توجه به خواص فراوانی که برای غوره ذکر می‌شود. برای فصولی که دسترسی به غوره تازه امکان پذیر نیست، خرید ترشی غوره شور توصیه می‌شود. برای دوره خاصیت های درمانی فراوانی شمرده اند از جمله برای چربی خون مفید است خاصیت ضد عفونت دارد همچنین مصرف آن همراه با …

توضیحات بیشتر »